ไปขี่อูฐนอนค้างที่ทะเลทรายซาฮาร่ากัน

ไปขี่อูฐนอนค้างที่ทะเลทรายซาฮาร่ากัน