สุสานแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่2

สุสานแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่2

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราต้องมีเยือนเพราะถือว่า สุสานแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่2 นั้นมีความสวยงามสุสานขนาดใหญ่ริมทะเลในประเทศโมร็อคโคเราจะได้รู้เรื่องราวความสำคัญประวัติศาสตร์อันสำคัญของที่แห่งนี้ ซึ่งสุสานแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่2ตั้งอยู่ในเมืองคาซาบลังการิมมหาสมุทรแอตแลนติก

สุสานแห่งนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. 1993 โดย มิเชล แปงโช สถาปนิกชาวฝรั่งเศสเนื่องในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษาของกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 หรือพระราชาองค์ก่อนของประเทศ  มีความสำคัญในฐานะเป็นศาสนสถานที่ได้รับความนิยมและมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศโมร็อคโค ด้วยการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมแบบศิลปะโมร็อคโค(Morocco) ผสมผสานกับศิลปะพื้นเมืองที่รวบรวมความหรูหราและยิ่งใหญ่ตระการตา ทั้งการออกแบบให้มีพื้นที่หลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นห้องชำระล้างก่อนทำละหมาด (purification halls) และห้องโถงทำพิธีละหมาด(Prayer Hall)ที่จุคนได้ถึง 25000 คน ภายในมีการใช้หินอ่อนและแผ่นกระเบื้องสี (zellij-tilework) โดยเฉพาะสีขาวเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลามประดับอาคาร มีการใช้ไม้ซีด้าแกะสลักและตกแต่งอย่างละเอียดบรรจง รวมถึงมีการสร้างหอสูง (minaret) ที่สูงที่สุดในโลกด้านล่างของสุสาน และที่สำคัญสุสานแห่งนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกแบบส่วนต่างๆ ทั้งการติดเครื่องทำความร้อนใต้พื้นเพื่อความอบอุ่นในฤดูหนาว และมีประตูเหล็กบานใหญ่ที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการเปิด-ปิด อีกด้วย

     สุสานแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่2 (Hassan II Mosque) สุสานที่เดินทางง่ายและเปิดกว้างสำหรับผู้เข้าชมทุกคน สุสานแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่2 (Hassan II Mosque) ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟการ์ คาซา พอร์ท(Gare Casa Port) ประมาณ 2 กิโลเมตร เปิดให้เข้าชมสำหรับผู้ชมทุกศาสนา โดยเสียค่าบริการ 120 DH ต่อคน เวลาเข้าชมนั้นแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หลักของสุสาน