10 วิธีป้องกันทรัพสินระหว่างท่องเที่ยวต่างประเทศ

10 วิธีป้องกันทรัพสินระหว่างท่องเที่ยวต่างประเทศ

สิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการท่องเที่ยวต่างประเทศหรือที่ห่างไกลนั่นคือการดูแลทรัพสินของเราให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยง การตกเป็นเป้าหมายของโจร

1. อย่าใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง
2. อย่าใช้กระเป๋าสะพาย
3. แบ่งเงินไว้หลายๆส่วน
4. ถ้าถูกเรียกในที่เสี่ยงพยายามหลีกเลี่ยง
5. ถ้าโดนเบียดให้กอดกระเป๋าไว้ให้แน่น
6. มองดูกระเป๋าเสมอเมื่อรถไฟจอด
7. อย่าอยู่ในที่เสี่ยงดังและมุมอับ
8. สะพายกระเป๋าคาดไว้ด้านตรงข้ามถนน
9. สะพายกระเป๋าด้านหน้าเท่านั้น
10. มีสติตลอดเวลา