Jardin Majorelle

สถานที่เที่ยวเมื่อไปมอร็อคโค

1.Jardin Majorelle

Jardin Majorelle สวนแห่งนี้ได้รับการตกแต่งโดย Majorelle ผู้ที่มีชีวิตและทำงาน ณ ที่แห่งนี้ตั้งแต่ ปี 1923-1961 ชื่อของเขาได้รับการจดสิทธิบัตร ว่าเป็นสี “Majorelle bleu” ตามสีที่ถูกทาภายด้านนอกของบ้านในสวนแห่งนี้ด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีกระถางดินสีเหลือง สีส้ม ปูนแกะสลักสีเขียวมิ้นต์ และสีสิ่งของเข้มข้นที่ทะลุผ่านออกมาจากต้นไม้ และน้ำพุภายในสวนแห่งนี้เขาเริ่มใช้ “Majorelle bleu” ในปี 1937 ด้วยการทาสีในห้องทำงานของเขา ต่อมาที่ประตู กระถางต้นไม้ และตึกอื่นๆ ด้วยสีสันเข้มข้น